Om

Jag har hela mitt yrkesverksamma liv jobbat inom estetiska och kreativa yrken. Redan som sjuåring började jag jobba med trä när jag renoverade träbåtar ihop med min far i Stockholms skärgård. Det blev en fantastisk fritidsutbildning som fortsatte upp i gymnasieåldern. Skapandet med händerna och ögat för det visuellt vackra tog mig till mediebranschen 1999. Parallellt med mitt heltidsarbete inom media har jag byggt upp mitt snickeri och troligen känt mig mer hemma där. En hobby som blev ett arbete. Ett starkt intresse som vuxit genom åren och långsamt mognat till där jag är idag.